Privacy Statement

02-07-2018

Profound Asset Management BV en haar dochtermaatschappijen (“Profound”) treden op als beheerder in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft) van alternatieve beleggingsinstellingen (abi’s), in casu beleggingsfondsen in vastgoed. De activiteiten van Profound zijn primair gericht op het beheren en structureren van beleggingsinstellingen die – direct of indirect – beleggen in Nederland. De beheerder is verantwoordelijk voor het beheer van de beleggingsinstellingen. Daarnaast is de beheerder verantwoordelijk voor de vastgoedobjecten op administratief, financieel, commercieel en technisch gebied.

Voor onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Denk aan uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gegevens die op uw identiteitsbewijs staan of bedrijfsgegevens (bijvoorbeeld Kamer van Koophandel gegevens). Daarnaast gebruiken wij gegevens over en voor overeenkomsten ten behoeve van onze dienstverlening, bijvoorbeeld bankgegevens en aktes. Profound hecht aan de privacy van haar cliënten. Als gevolg van invoering van de nieuwe privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zijn openheid en transparantie aangaande het verzamelen en het gebruik van persoonsgegevens essentieel.

Profound behandelt uw persoonsgegevens verantwoord en zorgvuldig, met inachtneming van de eisen, zoals die voorvloeien uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Persoonsgegevens worden door Profound enkel gebruikt voor specifieke doeleinden in de dienstverlening aan cliënten en om wettelijke verplichtingen na te komen (bijvoorbeeld Know Your Customer/ken uw klant). Persoonsgegevens worden niet gebruikt voor werving en niet gedeeld met derden voor commerciële doeleinden. Binnen de Profound organisatie worden persoonsgegevens enkel gebruikt door medewerkers die, gelet op hun functie, die gegevens ook daadwerkelijk nodig hebben voor de specifieke dienstverlening aan cliënten. Onze website maakt geen gebruik van cookies waarvoor toestemming benodigd is.

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben? In dat geval kunt u gebruik maken van uw Recht van inzage. Wanneer u gegevens wilt wijzigen (Recht van correctie), dan kunt u contact met ons opnemen op onderstaand e-mailadres of per post. Voegt u daarbij svp een kopie van een identiteitsbewijs toe, waarbij het BSN-nummer onleesbaar is gemaakt.

participanten@profoundam.nl

of

Profound Asset Management BV
T.a.v. Privacy Officer
New Amsterdam Building, 9th floor
Claude Debussylaan 163
1082 MC Amsterdam