Persbericht

Office Value Fund NV verhuurt Looiershof 1-11 in Rotterdam langjarig aan de Gemeente Rotterdam.
Office Value Fund NV vertegenwoordigd door Profound Asset Management heeft onlangs een langjarige huurovereenkomst gesloten met de Gemeente Rotterdam voor het volledige kantoorgebouw aan de Looiershof 1-11 te Rotterdam.
Het kantoorgebouw van circa 4750m2 betreft een herontwikkeling van een oude leerlooierij uit 1906, welke in 2004 volledig is gerenoveerd en uitgebreid met nieuwbouw.
Na een grootschalige renovatie waarmee het pand volledig zal worden vernieuwd, neemt de gemeente het pand vanaf medio mei 2018 in gebruik. Diverse gemeentelijke afdelingen zullen hun intrek nemen in het gebouw wat voorheen gedeeltelijk dienst deed als een stadsdeelkantoor.

Persbericht

BPD verwerft Oudenoord 330-370 in Utrecht van Office Value Fund voor transformatie.

BPD Ontwikkeling heeft de vier panden aan Oudenoord 330-370, in Utrecht, inclusief het naastgelegen parkeerterrein, gekocht van Office Value Fund. BPD wil de panden transformeren.
De panden werden tot 1 januari gehuurd door Hogeschool Utrecht. De prachtige, deels monumentale, panden hebben een rijke historie. BPD onderzoekt welke ontwikkelmogelijkheden de verschillende panden hebben. Voor het programma wordt gedacht aan een mix van wonen en hospitality met horeca en dienstverlening. BPD verwacht het jaar 2018 nodig te hebben voor het uitwerken van de plannen en het verkrijgen van de benodigde vergunningen.
In 2040 heeft Utrecht naar verwachting meer dan 400.000 inwoners. De stad wil dat bereiken door het creëren van bijzondere woonmilieus in binnenstedelijke ontwikkelgebieden. Op andere locaties binnen Utrecht is BPD ook betrokken bij het realiseren hiervan. Onder andere in de Merwedekanaalzone. Een vitale stad, een belangrijk thema in Utrecht, vraagt ook om herbestemming van bestaand vastgoed. Behoud van beeldbepalende gebouwen en zorgvuldig omgaan met de omgeving zijn daarin belangrijke speerpunten. BPD wil daar, als gebiedsontwikkelaar, ook aan bijdragen.
De gebouwen zijn tijdelijk in beheer gegeven bij LOU Oudenoord (Leegstand Oplossers Utrecht). LOU is een organisatie die leegstaande gebouwen tijdelijk op een creatieve manier invult met startende ondernemers, ateliers of een plek voor de buurt.
Office Value Fund werd bij de verkoop vertegenwoordigd door Profound Asset Management.

Persbericht vertrek Bart Joosten

PERSBERICHT 21 december 2017

Profound Asset Management biedt sinds 2008 hoogwaardige fund- en assetmanagement dienstverlening aan voor Nederlandse private vastgoedfondsen. In die hoedanigheid werden sinds de oprichting meer dan dertig fondsen in zeer roerige tijden succesvol gemanaged (zowel op vastgoedgebied als waar het herstructurering en financiering betreft). In een snel veranderende vastgoedwereld, met talrijke nieuwe initiatieven en spelers op de markt, heeft Profound in de afgelopen periode een aantal keuzes en afwegingen gemaakt om nieuwe en bestaande cliënten ook in de komende jaren optimaal te kunnen blijven bedienen. Dit heeft er onder meer toe geleid dat de initiatiefnemers en oprichters van Profound: Frans Peter Daemen en Bart Joosten, in goede harmonie besloten hebben om met ingang van 1 januari 2018 ieder hun eigen weg te gaan. Frans Peter Daemen zal de Profound onderneming voortzetten en Bart Joosten zal zijn pijlen gaan richten op opportunities buiten Profound, maar wel binnen de vastgoedwereld. De dienstverlening van Profound zal met veel enthousiasme, inspiratie en inzet worden voortgezet vanuit de beide vestigingen in Amsterdam en Eindhoven.

Persbericht

Office Value Fund N.V. verkoopt Terminal Zuid Den Haag aan het Rijksvastgoedbedrijf

Persbericht Rijksvastgoedbedrijf:

Rijksvastgoedbedrijf koopt twee kantoorpanden in Den Haag

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft voor 30,5 miljoen euro twee kantoorpanden gekocht aan de Schedeldoekshaven in Den Haag. Het gaat om een complex dat bestaat uit de gebouwen Terminal Noord en Terminal Zuid, samen 22.916 m2 vloeroppervlak.

Na een renovatie krijgen afdelingen of diensten van ministeries er onderdak. Welke dat zijn, is nu nog niet bekend. Het complex ligt vlakbij verschillende ministeries (VWS, SZW, OCW, IenW, BZ, JenV, BZK).

De aankoop past in het beleid van het Rijksvastgoedbedrijf om meer gebouwen in eigendom te hebben en minder te huren. Eigen gebouwen zijn gemakkelijker naar eigen inzicht duurzaam te maken. Bovendien is het bij de huidige lage rente goedkoper om te kopen dan te huren.

Terminal Zuid is gekocht van Office Value Fund N.V. Verkoper werd vertegenwoordigd door Profound Asset Management en geadviseerd door Greenberg Traurig (juridisch) en RechtStaete (fiscaal).

Terminal Noord is gekocht van NL Terminal Noord Property 7 B.V.

 

Persbericht

Profound Asset Management arrangeert herfinanciering Office Value Fund NV

Profound Asset Management heeft, namens het door haar beheerde fonds Office Value Fund, een herfinanciering ad € 28,5 miljoen gearrangeerd. Tegelijkertijd met de herfinanciering heeft Profound Asset Management het volledige management overgedragen gekregen van Bouwfonds IM, die conform strategie haar particuliere fondsen heeft afgebouwd.

Met de voormalige financier van het fonds werd overeenstemming bereikt om de aflopende financiering over te nemen. Na verkoop van twee objecten werd de nieuwe financiering ondergebracht bij GreenOak Real Estate. De portefeuille van Office Value Fund bestaat thans uit zes kantoorgebouwen, gelegen in Nederland (Utrecht, Den Haag, Leeuwarden, Almere, Den Bosch en Rotterdam).

Profound Asset Management is momenteel de manager van een vijfentwintigtal fondsen die beleggen in Nederlands commercieel vastgoed. Naast fund- en assetmanagement houdt Profound zich bezig met structured finance-activiteiten.

GreenOak Real Estate is een onafhankelijke vastgoed investerings- en financieringsorganisatie met een partner-eigendomsstructuur en met een focus op het verlenen van strategisch advies en het creëren van lange termijn waardeontwikkeling voor haar cliënten en investeerders.

Office Value Fund, Profound Asset Management en GreenOak werden geadviseerd door Greenberg Traurig, Rechtstaete, DMC Capital , Van Doorne en Voorneman Geenen. CMS Derks Star Busmann trad op als notaris.

Persbericht

Kantoorgebouw Kennedyplein 1-13 in Eindhoven 100% verhuurd.

Profound Asset Management heeft met de recente verhuurtransactie aan Ilionx Group een volledige bezetting van het prominente kantoorgebouw aan het Kennedyplein 1-13 (circa 5.200 m2) te Eindhoven gerealiseerd. Mede dankzij de snel stijgende vraag naar kwalitatief hoogwaardige kantoren in het centrum van Eindhoven, is de bezetting van deze locatie in korte tijd opgelopen van 30% medio 2016 naar 100% in 2017. In het afgelopen jaar zijn langjarige huurovereenkomstengesloten met o.a. American Express, The Swatch Group en Ilionx Group.

Profound Asset Management is bij de transacties vertegenwoordigd door Colliers International in collegiale samenwerking met Q Bedrijfslocaties en de meest recente huurder Ilionx Group werd vertegenwoordigd door Huurconsult.