Persbericht | 19 november 2018

Profound arrangeert herfinanciering voor 4 fondsen.

Profound Asset Management arrangeerde voor een viertal door haar gemanagede fondsen herfinancieringen bij de Oldenburgische Landesbank (OLB).

In de afgelopen maanden zijn voor de fondsen CV Leithon, Belfries Real Estate I, Belfries Real Estate II en CV S2 Vastgoed XI, financieringen overeengekomen met de Duitse financier OLB (dit betreft een fusie tussen de Oldenburgische Landesbank en de Bremer Kreditbank). Het betreft vastgoedfondsen met een 6 tal kantoorobjecten in Nederland. Het totale financieringsvolume bedraagt circa € 35 miljoen.

OLB werd bij deze transacties juridisch en notarieel geadviseerd door Houthoff.

Profound Asset Managament werd juridisch geadviseerd door SoestvanVelten, fiscaal door Rechtstaete en technisch door DHVM.

Profound Asset Management levert hoogwaardig fund- en assetmanagement voor Nederland(se) vastgoed(portefeuilles) en vastgoedfondsen, zowel voor particuliere als voor institutionele beleggers.

Persbericht

Particulier koopt kantoorgebouw Statenlaan 29 – 67 te ’s Hertogenbosch.

Het kantoorgebouw aan de Statenlaan 29-67 te ’s-Hertogenbosch, groot ca. 5.681 m² met 89 parkeerplaatsen, is vrijwel geheel langjarig verhuurd aan onder meer Avans Hogeschool, Gemeente ’s-Hertogenbosch, Staat der Nederlanden (Defensie), Politie en Brain Research Center.

“Deze aankoop past bij de duurzaamheidswaarden waar wij voor staan. Met een energielabel A en eerste klas huurders biedt deze aankoop een solide belegging”, aldus de kersverse particuliere eigenaar.

Bij deze transactie is de particuliere belegger geadviseerd door Verschuuren & Schreppers Bedrijfsmakelaars, verkoper (een maatschap) werd vertegenwoordigd door Profound Asset Management B.V.

Persbericht | 8 november 2018

Verslavingszorg Noord Nederland huurt langjarig circa 2.350 m² in het gebouw Kop van Zuid, Boermarkeweg 44 te Emmen.

VNN gaat zowel zorg verlenen aan haar cliënten als kantoorhouden in het gebouw nabij het Treant ziekenhuis te Emmen. De volledige 2e verdieping is ingericht voor het verlenen van zorg aan haar cliënten.

VNN werd bij deze transactie geadviseerd door Cresa Noord-Oost Nederland, de verhuurder CV S2 Vastgoed XI werd vertegenwoordigd door Profound Asset Management.

Persbericht

De combinatie Boelens de Gruyter en Van Wanrooij koopt logistiek object in Voorschoten van Distrifonds Nederland II CV.

Het betreft het object Industrieweg 15 te Voorschoten  (circa 33.500m² v.v.o.) het object is langjarig single tenant verhuurd.

Distrifonds Nederland II CV werd vertegenwoordigd door Profound Asset Management BV.

Profound Asset Management levert hoogwaardig fund- en assetmanagement voor Nederland(se) vastgoed(portefeuilles) en vastgoedfondsen, zowel voor particuliere als voor institutionele beleggers en werd bij deze transactie juridisch geadviseerd door SoestvanVelten en fiscaal door Rechtstaete.

Koper werd  juridisch geadviseerd door HMK Notarissen en milieutechnisch door SGS Search.

Persbericht

Intervest Offices & Warehouses NV koopt 67.000 m² logistiek vastgoed van Distrifonds Nederland II CV.

Intervest Offices & Warehouses heeft 2 logistieke objecten in Raamsdonkveer en Eindhoven aangekocht van Distrifonds Nederland II CV.

Het betreft het object Zalmweg 41 te Raamsdonkveer (circa 38.500 m²) en het object Flight Forum 1800 te Eindhoven (circa 28.500 m²). Beide objecten zijn langjarig single tenant verhuurd.

Distrifonds Nederland II CV werd vertegenwoordigd door Profound Asset Management BV.

Profound Asset Management levert hoogwaardig fund- en assetmanagement voor Nederland(se) vastgoed(portefeuilles) en vastgoedfondsen, zowel voor particuliere als voor institutionele beleggers en werd bij deze transactie juridisch geadviseerd door SoestvanVelten, fiscaal door Rechtstaete en technisch door DHVM.

Intervest werd bij deze transactie geadviseerd door DLA Piper en De Lobel & Partners.

Persbericht

Encore+ verwerft Kennedyplein 1-13 in Eindhoven van Belfries Real Estate Fund II CV.

Het Belfries Real Estate Fund II C.V. heeft het kantoorgebouw gelegen aan het Kennedyplein 1-13 in Eindhoven recent verkocht aan Encore+.

Na de verwerving van de Kennedytoren (20.000 m²) eind 2017 heeft Encore+ tevens het naastgelegen kantoorgebouw uit dezelfde ontwikkeling verworven. Het kantoorgebouw gelegen aan het Kennedyplein 1-13 bestaat uit ca. 4.400 m² kantoorruimte en is gelegen naast het centraal station. Het multi-tenant kantoorobject is volledig verhuurd aan o.a. American Express, Swatch en Regardz. De architectuur en de hoogwaardige technische specificaties bieden toekomstbestendige en duurzame werkplekken, gewaardeerd met EPC-label A.

Encore+ is een pan-Europees open-ended Core+-fonds met LaSalle Investment Management (LaSalle IM) als Asset- en Transaction Manager. De aankoop is een logische keuze om positie in Eindhoven verder uit te breiden. Daarnaast beschikken de Kennedytoren en Kennedyplein 1-13 over één WKO-installatie.

Verkoper Belfries Real Estate Fund II C.V. werd vertegenwoordigd door Profound Asset Management B.V.

Profound Asset Management levert hoogwaardig fund- en assetmanagement voor Nederland(se) vastgoed(portefeuilles) en vastgoedfondsen, zowel voor particuliere als voor institutionele beleggers en werd bij deze transactie juridisch geadviseerd door SoestvanVelten, fiscaal door Rechtstaete en technisch door DHVM.

Het Mid-cap team van JLL, Weebers Vastgoed Advocaten, Drees & Sommer en Taylor Wessing adviseerden LaSalle IM namens Encore+.

Persbericht

Office Value Fund NV verhuurt Looiershof 1-11 in Rotterdam langjarig aan de Gemeente Rotterdam.

Office Value Fund NV vertegenwoordigd door Profound Asset Management heeft onlangs een langjarige huurovereenkomst gesloten met de Gemeente Rotterdam voor het volledige kantoorgebouw aan de Looiershof 1-11 te Rotterdam.

Het kantoorgebouw van circa 4.750 m² betreft een herontwikkeling van een oude leerlooierij uit 1906, welke in 2004 volledig is gerenoveerd en uitgebreid met nieuwbouw.
Na een grootschalige renovatie waarmee het pand volledig zal worden vernieuwd, neemt de gemeente het pand vanaf medio mei 2018 in gebruik. Diverse gemeentelijke afdelingen zullen hun intrek nemen in het gebouw wat voorheen gedeeltelijk dienst deed als een stadsdeelkantoor.

Persbericht

BPD verwerft Oudenoord 330-370 in Utrecht van Office Value Fund voor transformatie.

BPD Ontwikkeling heeft de vier panden aan Oudenoord 330-370, in Utrecht, inclusief het naastgelegen parkeerterrein, gekocht van Office Value Fund. BPD wil de panden transformeren.
De panden werden tot 1 januari gehuurd door Hogeschool Utrecht. De prachtige, deels monumentale, panden hebben een rijke historie. BPD onderzoekt welke ontwikkelmogelijkheden de verschillende panden hebben. Voor het programma wordt gedacht aan een mix van wonen en hospitality met horeca en dienstverlening. BPD verwacht het jaar 2018 nodig te hebben voor het uitwerken van de plannen en het verkrijgen van de benodigde vergunningen.
In 2040 heeft Utrecht naar verwachting meer dan 400.000 inwoners. De stad wil dat bereiken door het creëren van bijzondere woonmilieus in binnenstedelijke ontwikkelgebieden. Op andere locaties binnen Utrecht is BPD ook betrokken bij het realiseren hiervan. Onder andere in de Merwedekanaalzone. Een vitale stad, een belangrijk thema in Utrecht, vraagt ook om herbestemming van bestaand vastgoed. Behoud van beeldbepalende gebouwen en zorgvuldig omgaan met de omgeving zijn daarin belangrijke speerpunten. BPD wil daar, als gebiedsontwikkelaar, ook aan bijdragen.
De gebouwen zijn tijdelijk in beheer gegeven bij LOU Oudenoord (Leegstand Oplossers Utrecht). LOU is een organisatie die leegstaande gebouwen tijdelijk op een creatieve manier invult met startende ondernemers, ateliers of een plek voor de buurt.
Office Value Fund werd bij de verkoop vertegenwoordigd door Profound Asset Management.

Persbericht

Vertrek Bart Joosten
21 December 2017

Profound Asset Management biedt sinds 2008 hoogwaardige fund- en assetmanagement dienstverlening aan voor Nederlandse private vastgoedfondsen. In die hoedanigheid werden sinds de oprichting meer dan dertig fondsen in zeer roerige tijden succesvol gemanaged (zowel op vastgoedgebied als waar het herstructurering en financiering betreft). In een snel veranderende vastgoedwereld, met talrijke nieuwe initiatieven en spelers op de markt, heeft Profound in de afgelopen periode een aantal keuzes en afwegingen gemaakt om nieuwe en bestaande cliënten ook in de komende jaren optimaal te kunnen blijven bedienen. Dit heeft er onder meer toe geleid dat de initiatiefnemers en oprichters van Profound: Frans Peter Daemen en Bart Joosten, in goede harmonie besloten hebben om met ingang van 1 januari 2018 ieder hun eigen weg te gaan. Frans Peter Daemen zal de Profound onderneming voortzetten en Bart Joosten zal zijn pijlen gaan richten op opportunities buiten Profound, maar wel binnen de vastgoedwereld. De dienstverlening van Profound zal met veel enthousiasme, inspiratie en inzet worden voortgezet vanuit de beide vestigingen in Amsterdam en Eindhoven.

Persbericht

Office Value Fund N.V. verkoopt Terminal Zuid Den Haag aan het Rijksvastgoedbedrijf

Persbericht Rijksvastgoedbedrijf:

Rijksvastgoedbedrijf koopt twee kantoorpanden in Den Haag

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft voor 30,5 miljoen euro twee kantoorpanden gekocht aan de Schedeldoekshaven in Den Haag. Het gaat om een complex dat bestaat uit de gebouwen Terminal Noord en Terminal Zuid, samen 22.916 m² vloeroppervlak.

Na een renovatie krijgen afdelingen of diensten van ministeries er onderdak. Welke dat zijn, is nu nog niet bekend. Het complex ligt vlakbij verschillende ministeries (VWS, SZW, OCW, IenW, BZ, JenV, BZK).

De aankoop past in het beleid van het Rijksvastgoedbedrijf om meer gebouwen in eigendom te hebben en minder te huren. Eigen gebouwen zijn gemakkelijker naar eigen inzicht duurzaam te maken. Bovendien is het bij de huidige lage rente goedkoper om te kopen dan te huren.

Terminal Zuid is gekocht van Office Value Fund N.V. Verkoper werd vertegenwoordigd door Profound Asset Management en geadviseerd door Greenberg Traurig (juridisch) en RechtStaete (fiscaal).

Terminal Noord is gekocht van NL Terminal Noord Property 7 B.V.

 

Persbericht

Profound Asset Management arrangeert herfinanciering Office Value Fund NV

Profound Asset Management heeft, namens het door haar beheerde fonds Office Value Fund, een herfinanciering ad € 28,5 miljoen gearrangeerd. Tegelijkertijd met de herfinanciering heeft Profound Asset Management het volledige management overgedragen gekregen van Bouwfonds IM, die conform strategie haar particuliere fondsen heeft afgebouwd.

Met de voormalige financier van het fonds werd overeenstemming bereikt om de aflopende financiering over te nemen. Na verkoop van twee objecten werd de nieuwe financiering ondergebracht bij GreenOak Real Estate. De portefeuille van Office Value Fund bestaat thans uit zes kantoorgebouwen, gelegen in Nederland (Utrecht, Den Haag, Leeuwarden, Almere, Den Bosch en Rotterdam).

Profound Asset Management is momenteel de manager van een vijfentwintigtal fondsen die beleggen in Nederlands commercieel vastgoed. Naast fund- en assetmanagement houdt Profound zich bezig met structured finance-activiteiten.

GreenOak Real Estate is een onafhankelijke vastgoed investerings- en financieringsorganisatie met een partner-eigendomsstructuur en met een focus op het verlenen van strategisch advies en het creëren van lange termijn waardeontwikkeling voor haar cliënten en investeerders.

Office Value Fund, Profound Asset Management en GreenOak werden geadviseerd door Greenberg Traurig, Rechtstaete, DMC Capital , Van Doorne en Voorneman Geenen. CMS Derks Star Busmann trad op als notaris.

Persbericht

Kantoorgebouw Kennedyplein 1-13 in Eindhoven 100% verhuurd.

Profound Asset Management heeft met de recente verhuurtransactie aan Ilionx Group een volledige bezetting van het prominente kantoorgebouw aan het Kennedyplein 1-13 (circa 5.200 m²) te Eindhoven gerealiseerd. Mede dankzij de snel stijgende vraag naar kwalitatief hoogwaardige kantoren in het centrum van Eindhoven, is de bezetting van deze locatie in korte tijd opgelopen van 30% medio 2016 naar 100% in 2017. In het afgelopen jaar zijn langjarige huurovereenkomstengesloten met o.a. American Express, The Swatch Group en Ilionx Group.

Profound Asset Management is bij de transacties vertegenwoordigd door Colliers International in collegiale samenwerking met Q Bedrijfslocaties en de meest recente huurder Ilionx Group werd vertegenwoordigd door Huurconsult.